Màstils

Màstils regata AG+

Els màstils comercialitzats per SOLIPAI són de la marca francesa AG+Spars.

Els perfils escollits que s’adeqüuen millor a les característiques del regatta-patin són dos:

secció

(mm)

(kg/m )
inèrcia (cm4)
D57M
57 X 72
1,00
13,6 X 19,5
D57S
57 X 72
1,03
15,5 X 20

El perfil D57-M i el D57-S.

Com es pot veure a la taula adjunta la flexió proa-popa dels dos perfils és pràcticament idèntica. En canvi la flexió lateral del model D57M és major que la del model D57S.Per tant, el model D57S és més “dur” en sentit lateral. SOLIPAI aconsella el model D57M pels regatistes més lleugers i el D57S pels més pesats.

secció
patinaire (pes)
D57M
de 50 a 70 kg
D57S
de 70 a 100 kg

Coincidint amb el mínim establert pel reglament, el pes final del màstil és de 9kg.

Els estais, obencs i burdes permeten l’anclatge al màstil amb l’anomenat T-System, un sistema pràctic, lleuger i de ràpida col·locació.