Projecte

El projecte

L’ any 2001, un grup d’amics patinaires prenen la determinació d’unir-se i tirar endavant el projecte de fabricar patins a vela en sèrie i amb materials compostos (COMPOSITES). Amb això es pretenia resoldre certs problemes existents a la classe patí a vela::

 • escassetat d’oferta davant d’una creixent demanda cada cop més exigent,
 • amplies distorcions de pesos (de fins 20%) dels patins existents que provocaven importants greuges competitius a tots els nivells però especialment en els regatistes capdavanters.
 • trencae el monopoli i provocar la cerca de millores constants fruit d’una major competència.
 • obrir una porta de futur per promoure un nou sistema constructio exportable i amb l’utilització dels millor materials.

El primer pas que SOLIPAI va realitzar va ser contractar l’enginyer naval Ricard Teixidò qui va projectar el procés constructiu i va realitzar tots els motllos necessaris per a la fabricació dels patins de fibra de vidre.

Més tard i gràcies als coneixements tècnics i l’experiència del Jordi Puig (ID Composites) els patins van anar millorant i els primers problemes de pes, d’estanquitat i de rigidesa en les bancades van anar desapareixent. Van caldre 6 prototips fins a obtenir els primers resultats en un procés complicat i ple de traves.

En la actualitat el projecte ja està molt avançat i SOLIPAI disposa d’un patí a vela de regates molt competitiu que ha assoliy extraordinaris resultats en regata.

Principals avantatges del patí SOLIPAI:

 1. LLEUGERESA: Patins de 86kg que s’ajusten amb pesos correctors per així garantir que tots pesen els 89kg reglamentaris.
 2. RIGIDESA:Rigidesa de les bancades nº1 i nº 5 d’acord als esforços a les quals estan sotmeses. Rigidesa dels flotadors i de la pell exterior lateral.
 3. AERODINÀMICA: Línies d’aigua sense deformacions ni convexitats amb perfils aerodinàmics.
 4. COMODITAT: Coberta d’EVA (opcional) que garanteix la màxima comoditat.
 5. TECNOLOGIA: Patins Fabricats amb la millor tecnologia i amb els millors materials.
 6. MANTENIMENT : Mínim manteniment del patí d’acord als materials (COMPOSITES) utilitzats.
 7. ECONÒMIC: Una vaixell molt econòmic

Però el projecte no s’acaba aquí. Cal seguir endavant i millorar encara molt més. Els objectius de futur del projecte SOLIPAI s’han de centrar en:

 • Patins amb bancades desmuntables i/o auto-muntatge.
 • Millorar el procés de fabricació e introduir les últimes tècniques i millorar la relació QUALITAT/COST.
 • Optimització estètica del producte final amb acabats moderns o més clàssics com la fusta.
 • Utilització d’altres materials com la fibra de carboni per obtenir patins més lleugers a preus assequibles.